Specjalista ten powoływany jest przez ministra sprawiedliwości.

Notariusz jest zawodem niezwykle cenionym i bardzo potrzebnym. Jego podstawowym zadaniem jest sporządzanie akt notarialnych, a ponadto przeprowadzanie wszelkich innych zadań notarialnych. Powoływany jest poprzez ministra sprawiedliwości. Najczęściej odpowiada za należyte zabezpieczenie różnorakich umów, przykładowo rozmaitych protokołów czy umów sprzedaży. Wtedy dokumenty zyskują miano dokumentu urzędowego. Notariusz podejmować może też wszelkie czynności związane z spadkiem, dziedziczeniem czy też testamentem. Jest również odpowiedzialny za należyte przygotowanie różnego typu pism. Notariusz prócz tego może u siebie przechowywać gotówkę, różne papiery wartościowe i pozostałe bardzo ważne informacje. Dużo ludzi przyrównuje ten zawód do radcy prawnika lub prawnika. Jednakże z prawnego punktu zadania są zupełnie inne. Podlegają oni również różnym kontrolom rady izby notarialnej, więc zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawnych a oprócz tego etyki zawodu. Oprócz tego każdy z nich zobowiązany jest do zachowywania tajemnicy zawodowej, poprzez co nie trzeba się martwić, że nasze osobiste problemy, czy działania wyjdą do osób trzecich. Należy też wiedzieć, że właściwie każdy notariusz ma prawo zerwać zawartą umowę z klientem, jeśli dojdzie do wzajemnego naruszenia zaufania. Zgłosić się o pomoc do notariusza każdy w chwili kiedy zajdzie taka potrzeba. Natomiast zalecane jest trochę wcześniejsze umówienie przez zatelefonowanie.

Zobacz więcej: Notariusz Zielona Góra